Over ons

Thomas Assuradeuren bv is een jong, in 2012 gestart, volmachtbedrijf. Vanuit de intermediairsbedrijven (Dijkstra Assurantiën en AKB Verzekeringen) ontstond de behoefte om aan relaties verzekeringen aan te bieden waarbij flexibiliteit en snelle service/schadeafwikkeling belangrijk is. Om dit te realiseren is Thomas Assuradeuren opgericht. Voor verzekeringen die in ons volmachtbedrijf worden ondergebracht, maken wij de polis zelf op in ons eigen administratiesysteem en wikkelen wij ook zelf de schades af. Dit betekent korte lijnen en snelheid. Prettig voor zowel de klant als voor het intermediair. We zijn niet meer afhankelijk van verwerking door anderen.

In april van 2019 hebben we ons aangesloten bij het Centraal VolmachtBedrijf (CVB). Door veranderende wet- en regelgeving, automatisering en verzekeraars die komen en gaan, hebben we gekozen voor een meer toekomstbestendig model voor ons bedrijf.

We kunnen nu als volledig zelfstandig volmachtbedrijf weer de volledige aandacht schenken aan onze intermediairs en hun relaties. We richten ons nu weer volledig op de acceptatie en het beheer van verzekeringen en de daarbij behorende schadeafwikkeling. 

De overige zaken zijn uitbesteed aan CVB. 

We hebben met de overgang een grote stap vooruit gezet op het gebied van automatisering en krijgen toegang tot meer verzekeraars waardoor we een veel ruimer aanbod van verzekeringen kunnen bieden.

In dit geval is de combinatie Thomas Assuradeuren en CVB 1+1=3

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook  kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Beloningsbeleid

Het Centraal Volmachtbedrijf BV en haar co-volmachten, waaronder onze onderneming, voeren een beheerst beloningsbeleid dat in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met én belangen van onze klanten. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Daarom ontvangen onze medewerkers uitsluitend een vast salaris. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten en het functioneren van de medewerker bestaat de mogelijkheid om een 13e maand uit te keren. Artikel 1:120 lid 2 Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Binnen maximaal 10 werkdagen worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen krijgt u de bevestiging of een nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
  3. Binnen maximaal 10 werkdagen wijzigen we na uw opdracht uw lopende verzekering of passen deze aan (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  4. Binnen maximaal 10 werkdagen ontvangt u na wijziging of aanpassing uw nieuwe polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
  5. Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  6. Binnen maximaal 5 werkdagen nadat alle informatie beschikbaar is om uw schadeclaim definitief te beoordelen, wordt uw mogelijke schade-uitkering uitbetaald.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.016513
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.