print deze pagina

  Openingstijden en bereikbaarheid

  Openingstijden Thomas Assuradeuren

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00

  Voor vragen over uw verzekeringen bij Thomas Assuradeuren kunt u terecht bij uw tussenpersoon.

  Bereikbaarheid

  Thomas Assuradeuren is telefonisch bereikbaar onder nummer 058-2348550. Tijdens kantooruren nemen wij z.s.m. de telefoon op. We hebben geen doorkiesnummers waardoor u direct iemand aan de lijn heeft.

  De kosten voor telefonisch contact bedragen alleen uw eigen belkosten.

  Voor telefonisch contact buiten kantoortijden, voor bijvoorbeeld een calamiteit zoals een ernstige schade, verwijzen we u naar uw tussenpersoon. Deze hoort buiten kantoortijd goed bereikbaar te zijn en kan ons zo nodig snel inschakelen.

  Uiteraard kunt u ons 24 uur per dag per e-mail bereiken. We geven dan de eerstvolgende werkdag een reactie op uw schrijven.

  Als u ons, via uw tussenpersoon, informatie verzoekt op het gebied van bestaande en nieuwe verzekeringen of het verstrekken van verzekeringstechnische informatie en/of documenten dan reageren we binnen 2 werkdagen nadat we het verzoek van uw tussenpersoon hebben ontvangen.

  Nadat u een schade, al dan niet via uw tussenpersoon, heeft gemeld, vindt de afhandeling over het algemeen rechtstreeks tussen u en onze schadebehandelaar plaats. Hiermee voorkomen we onnodige vertraging bij de afhandeling van uw schade.

   Verzekeringen van Thomas assuradeuren

   • Snelle schadeafwikkeling
   • Een overzichtelijke polis
   • Maatwerk en eerlijke premies

   Op de hoogte blijven?

   U kunt informatie ontvangen over aanbiedingen en nieuws. Meld u nu aan!